makan2u

Terasa LAPAR?

Perlukan DELIVERY?

Kami HANTARKAN!

PENAFIAN

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam portal ini, tiada waranti, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Halal Hub Development Services ("HHDS") tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi. HHDS tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

HHDS tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.

Kemaskini Terakhir: 19 March, 2019

MAKAN2U - Suatu FENOMENA TERKINI!

Cari makan menjadi semakin MUDAH!

Penghantaran makanan kepada anda DI MANA dan BILA-BILA MASA sahaja!

Pemandangan